Szukaj po kolorze:

Privacy Policy

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ostatnia wersja: 25 maja 2018 r.

 

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest Firma Aleja Sztuki Agnieszka Arciszewska 
Dane kontaktowe firmy są następujące:

- Adres pocztowy: Fiołkowa 16, 89-100 Występ
- Numer telefonu: 792-305-115
- Adres e-mail: aga@alejasztuki.com

JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE ZBIERA Aleja Sztuki?

Aleja Sztuki  może zbierać następujące dane osobowe użytkowników strony internetowej Aleja poprzez odpowiednie formularze: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, lub numer konta (podany przez klienta w przypadku dokonywania zwrotu towaru), podczas gdy użytkownik przegląda STRONĘ, rejestruje się, składa zamówienie online, kontaktuje się z Aleja Sztuki lub uczestniczy w promocjach lub ankietach Aleja Sztuki.

Ponadto Aleja Sztuki zbiera wszystkie informacje dotyczące sposobu nawigowania po STRONIE oraz sposobu interakcji użytkownika z marką. Wszystkie dane osobowe zebrane przez Aleja Sztuki pochodzą od samego zainteresowanego, za wyjątkiem danych kontaktowych, które mogą nam podać jego znajomi lub członkowie rodziny:

- w celu wysłania karty podarunkowej lub innego prezentu,

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe zainteresowanego będę przetwarzane do następujących celów wedle zastosowania:

- tworzenie rejestru na STRONIE  i zarządzanie nim. Rejestr oznacza tworzenie profili nawigacyjnych użytkownika na STRONIE. Takie profilowanie wykorzystuje dane osobowe klienta i informacje dotyczące jego sposobu nawigowania, takie jak oglądane produkty, artykuły dodane do koszyka, odwiedzane sekcje STRONY czy lokalizacja, aby dokonać oceny preferencji i/lub zainteresowań osobistych w celu oferowania treści na STRONIE, ofert, usług i produktów odpowiednich do profilu użytkownika.

- obsługa i rozwijanie procesu zakupów online. Wykorzystujemy dane osobowe klienta w celu przetworzenia i doręczenia zamówienia oraz informowania o statusie zamówienia przez pocztę elektroniczną i/lub SMS.

- obsługa i wysyłanie informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do profilu, zainteresowań i potrzeb zainteresowanego jako klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów lub poczty tradycyjnej. Wysyłanie takich informacji wiąże się z profilowaniem użytkowników na podstawie danych osobowych, historii zakupów, jeśli dotyczy, oraz informacji dotyczących sposobu nawigowania na STRONIE, aby dokonać oceny określonych aspektów związanych z osobistymi preferencjami, w celu oferowania wiadomości handlowych odpowiednich do profilu użytkownika.

- odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi;
- zarządzanie usługą powiadomień o dostępności artykułów na STRONIE;
- obsługa i wystawianie dowodów zakupu: paragonów cyfrowych, faktur sprzedaży;

PRZEZ JAKI CZAS PRZECHOWUJEMY DANE?

Aleja Sztuki będzie przechowywać dane osobowe jedynie przez zasadnie potrzebny okres, mając na względzie takie potrzeby, jak udzielanie odpowiedzi na zapytania i rozwiązywanie problemów, wprowadzanie ulepszeń, aktywowanie usług i spełnianie wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że może przechowywać dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zainteresowany zaprzestał już korzystania z usług Aleja Sztuki lub zaprzestał korzystania ze STRONY.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE?

Aleja Sztuki ma następujące podstawy uzasadniające przetwarzanie danych osobowych:

Wykonanie umowy
Podstawą prawną dla przetwarzania zebranych danych osobowych zainteresowanego jest wykonanie umowy sprzedaży. W tym względzie zainteresowany jest zobowiązany podać dane potrzebne do wykonania umowy. W przypadku niepodania tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy sprzedaży.

Obowiązki prawne
Obsługa i wystawianie faktur sprzedaży opiera się na obowiązku prawnym Aleja Sztuki w relacjach z klientami.

Zgoda
W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych zainteresowanego będzie zgoda zainteresowanego, o ile zostanie ona udzielona:

- zarządzanie rejestrem na STRONIE;
- zarządzanie usługą wysyłania informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do profilu zainteresowanego;
- odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi ze strony zainteresowanego;
- zarządzanie usługą powiadomień o dostępności artykułów na STRONIE;
- obsługa i wystawianie następujących dowodów zakupu: paragonów i faktur;

Cofnięcie zgody na powyższe sposoby przetwarzania danych przez zainteresowanego nie będzie miało wpływu na wykonanie umowy sprzedaży zawartej między zainteresowanym a Aleja Sztuki.

Uzasadniony interes
W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych zainteresowanego będzie uzasadniony interes Aleja Sztuki:

- tworzenie profili na podstawie sposobu nawigowania na STRONIE przez zarejestrowanego użytkownika, jak również innych użytkowników, którzy udostępnili nam swoje dane do jakichkolwiek innych celów;
- tworzenie profili do wysyłania informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do profilu zainteresowanego;

Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość gwarantowania, że nasza STRONA  jest bezpieczna, a także pomaganie Aleja Sztuki w zrozumieniu potrzeb, oczekiwań i poziomu zadowolenia użytkowników, aby w ten sposób ulepszać usługi, produkty i marki. Wszystkie te działania są realizowane w celu podniesienia poziomu zadowolenia klientów i zapewnienia unikalnych doświadczeń podczas nawigowania i zakupów.

 

JAKIM ODBIORCOM MOŻEMY UJAWNIAĆ DANE?

Dane osobowe zainteresowanego mogą być przekazywane/ujawniane następującym odbiorcom:

- administracji publicznej i instytucjom publicznym gdy wymagają tego przepisy prawa podatkowego, pracy, ubezpieczeń społecznych lub inne;
- firmom zajmującym się przetwarzaniem danych, takim jak dostawcy świadczący usługi dla Aleja Sztuki (firmy kurierskie, płatności online PAYU i PAYPAL, firmy zajmujące się wysyłaniem informacji handlowych lub profilowaniem itp.).

Aleja Sztuki  w żadnym przypadku nie sprzedaje danych klientów podmiotom trzecim.

 

W JAKI SPOSÓB Aleja Sztuki CHRONI DANE OSOBOWE?

STRONA wykorzystuje takie metody ochrony informacji jak zapory sieciowe, procedury kontroli dostępu i mechanizmy kryptograficzne w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do danych i zagwarantowania poufności danych. Aby to umożliwić, użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie danych przez Aleja Sztuki do celów uwierzytelnienia w ramach kontroli dostępu.

Ponadto wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem STRONY są realizowane przy użyciu bezpiecznych systemów płatności. Poufne dane płatnicze są przesyłane bezpośrednio i w zaszyfrowanej postaci (SSL) do odpowiedniej instytucji.
Firma Aleja Sztuki deklaruje, że wdrożyła wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.


Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na sklep.alejasztuki.com


A. sklep.alejasztuki.com (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta sklep.alejasztuki.com automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się zsklep.alejasztuki.com. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na sklep.alejasztuki.com i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji sklep.alejasztuki.com w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. sklep.alejasztuki.com (cookies)
sklep.alejasztuki.com wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia sklep.alejasztuki.com rozpoznania Ciebie i dostosowania sklep.alejasztuki.com do Twoich potrzeb.

sklep.alejasztuki.com wykorzystuje cookies do:

1.         zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);

2.         zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

3.         zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania sklep.alejasztuki.com (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

4.         tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania sklep.alejasztuki.com.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z sklep.alejasztuki.com nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w sklep.alejasztuki.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez sklep.alejasztuki.com źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania sklep.alejasztuki.com.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w sklep.alejasztuki.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez sklep.alejasztuki.com oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania sklep.alejasztuki.com


Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w sklep.alejasztuki.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK, KTÓREGO DOTYCZĄ DANE OSOBOWE?

Użytkownikowi przysługują następujące prawa, które może wykonać, kontaktując się przez adres e-mail aga@alejasztuki.com:

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy Aleja Sztuki  przetwarza dane osobowe, które go dotyczą, oraz do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje Aleja Sztuki.

Prawo do sprostowania

Użytkownik może zażądać od Aleja Sztuki sprostowania danych osobowych, gdy są one niedokładne, lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne. Użytkownicy zarejestrowani na naszej STRONIE mogą też łatwo i bezpośrednio poprawić swoje dane poprzez dokonanie odpowiednich zmian w swoim profilu.

Prawo do usunięcia/„bycia zapomnianym”

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kiedy, między innymi, nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń.

Prawo do przenoszalności

Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu podmiotowi, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik może sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes , którymi kieruje się Aleja Sztuki, w tym wobec profilowania. W takim przypadku Aleja Sztuki zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Użytkownik ma prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Niemniej nie będzie możliwe wykonanie tego prawa w przypadku, gdy decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Aleja Sztuki; jest dozwolona prawem, któremu podlega Aleja Sztuki i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi.